Embrace The Future

Sometimes we only see how people are different from us.
But if you look hard enough, you can see how much we’re all alike.

Onze Missie en Visie

Lees alles over onze missie en visie.

Tools en Therapie

Bekijk hier onze Tools, Therapieën en wat wij voor u kunnen betekenen

Het Team

Lees hier alles over het huidige team

Contact

Jan Duikerweg 12A 1703 DH Heerhugowaard

email

HR@embracethefuture.nl

Bel ons

06 – 19345403

In Nederland zien we dat er de laatste jaren steeds meer jongeren en ouderen met verschillende culturele achtergronden met elkaar moeten samenleven. Dit kan heel goed gaan maar ook problemen met zich meebrengen. Wij willen de kinderen en jongeren meegeven dat wij ondanks verschillende achtergronden en etniciteiten streven naar veel dezelfde levensdoelen: veiligheid, liefde, respect en vriendschappen. Ook zijn wij erin gespecialiseerd om een huidige negatieve groepsdynamiek om te buigen naar een positieve groepsdynamiek. Waarin de kinderen en jongeren leren om goed met elkaar om te gaan.

Kleinschalige organisatie

De kleinschalige woonvoorzieningen richten zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Als er een verlengde jeugdwet afgegeven word krijgen jongeren de gelegenheid om te blijven wonen tot het einde van de verlengde jeugdwet. Onze uitgangspunten zijn; terug naar het eigen netwerk of zelfstandig (met ambulante begeleiding) wonen. Wij bieden een setting aan waar er 24/7 zorg aanwezig is. Wij zijn er voor jongeren die wegens uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen, maar ook voor jongeren die vanuit de geslotenheid een stap willen en kunnen maken naar een open woonplek.

Onze Partners