Als u een jeugdige en/of het gezin wil aanmelden voor ambulante (gezins-)ondersteuning bij Embrace the Future verzoeken we u het aanmeldformulier volledig in te vullen. De aanmelding wordt gescreend, waarna mogelijk aanvullende vragen op terug kunnen komen. Bij onvoldoende informatie kan er geen screening plaatsvinden.

U kunt het ingevulde formulier mailen naar het e-mailadres dat in het aanmeldformulier staat vermeld.

 

Embrace the Future hanteert voor het bieden van ambulante ondersteuning de volgende contra-indicaties:

  • Beperkte mate van leerbaarheid/moeilijk lerend intelligentieniveau (IQ onder de 80);
  • Een lichamelijke of somatische beperking die het onmogelijk maakt om de begeleiding op veilige en soepele wijze uit te voeren (Embrace the Future heeft geen verplegend personeel);
  • Zware psychiatrische problematiek zoals psychoses en suïcidaliteit of een zodanig maladaptieve coping strategie die veiligheid in het geding brengt;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • Ernstige alcohol en/of drugsverslaving of het gebruik van harddrugs;
  • Bekend met zware delicten en/of een ernstige/ingewikkelde delinquente positie;
  • Bekend met structurele fysieke/verbale agressie;
  • Gezinsbehandeling (zoals bijv. MDFT, IOG/IAG)
  • Onvoldoende motivatie voor ondersteuning van Embrace The Future.

Van bovenstaande criteria kan alleen worden afgeweken indien dit goed is onderbouwd door de gedragswetenschapper van Embrace the future en hier met alle betrokkenen (verwijzer, wettelijk vertegenwoordigers en eventueel behandelaar) een gedegen plan op is geschreven.