Een beschrijving van onze kleinschalige organisatie

De eigenaren van Embrace the Future zijn Romy en Lionel Austin. Beiden hebben jarenlange ervaring in de open en gesloten jeugdzorg, het ambulante werkveld, crisisgroepen en begeleid wonen. Door deze ervaringen hebben zij gezien waar momenteel nog veel vraag ligt en te weinig aanbod. Omdat de vraag heel groot is hebben zij zich gericht op het opzetten van meerdere kleinschalige woonvoorzieningen in Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen en Langedijk.

De kleinschalige woonvoorzieningen richten zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Als er een verlengde jeugdwet afgegeven word krijgen jongeren de gelegenheid om te blijven wonen tot het einde van de verlengde jeugdwet. Onze uitgangspunten zijn; terug naar het eigen netwerk of zelfstandig (met ambulante begeleiding) wonen. Wij bieden een setting aan waar er 24/7 zorg aanwezig is. Wij zijn er voor jongeren die wegens uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen, maar ook voor jongeren die vanuit de geslotenheid een stap willen en kunnen maken naar een open woonplek. Wij willen de stap voor jongeren om zelfstandig te gaan wonen kleiner maken. Wat wij uit ervaring hebben gemerkt is dat jongeren die vanuit een instelling zelfstandig gaan wonen nog niet alle vaardigheden hebben meegekregen. Er wordt op zo een moment teveel van de jongere gevraagd. Dit zorgt ervoor dat een achterstand in de maatschappij vele malen groter is. Wat we zien in de praktijk is dat wanneer een jongere 18 jaar is er eigenlijk geen vangnet meer voor hen is. Wij proberen de jongere bij Embrace the Future de juiste handvaten mee te geven. We proberen daar (wanneer mogelijk) het eigen netwerk zoveel mogelijk in te betrekken. Er ontstaat hierdoor meer draagkracht bij de jongere. 


Om de kwaliteit van de kleinschalige woonvoorzieningen hoog te houden hebben wij het keurmerk ISO 9001 aangevraagd. Embrace the Future werkt voor het beleid en de kwaliteit samen met ‘OM MIJ’. OM MIJ is een bedrijf in de jeugdhulpverlening dat zich er op richt om gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen te helpen het beleid en de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast bieden zij ook systeemgerichte ondersteuning en hulp aan gezinnen binnen verschillende gezinshuizen in Nederland. Wij zijn aangesloten bij het AKJ, dat betekend dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon langs komt en in gesprek gaat met de jongeren als zij er behoefte aan hebben. Wij zijn ook aangesloten bij het ‘Klachtenportaal Zorg’ als er klachten zijn over de medewerkers of de zorg die er geboden wordt vanuit Embrace the Future kunnen onze jongeren en hun netwerk hier aankloppen.

De doelgroep die bij Embrace the Future wonen zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Samen met onze gedragswetenschappers en alle betrokkenen word er goed gekeken of een jongere in aanmerking komt voor een verlengde jeugdwet. Dit omdat Embrace the Future ervan overtuigd is dat niet elke jongere met 18 jaar volwassen is en het leven en alle zaken die geregeld moeten worden zelfstandig aankan.

Binnen Embrace the Future willen de begeleiders de jongeren helpen om een stabiel dagelijks leven te ontwikkelen. Door actief aan de gang te gaan met school, stage, werk, dagbesteding, financiën en het huishouden. Wij richten ons op zowel jongens als meiden. Waarin wij eigenlijk niet willen kijken naar grenzen maar juist naar de mogelijkheden. In onze kleinschalige woonvoorzieningen werken wij met jongeren met een gemiddeld IQ.

Daarnaast willen wij niet kijken naar de achtergrond van de jongeren. Echter moeten wij er wel voor zorgen dat onze andere jongeren, onze medewerkers en de buurt veilig zijn. Hierdoor hebben wij wel een aantal contra-indicaties die onder het kopje ‘wonen’ staan beschreven.

Embrace the Future heeft kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met een systeemtherapeut, een ervaringsdeskundige, een gedragsdeskundige en onze locatiemanagers.

Wij geven weerbaarheidstrainingen aan jongeren en doen dit doormiddel van sport en spel. Wij richten ons hierin voornamelijk op de sport kickboksen. De visie hierachter is om de jongere mentaal en fysiek sterker te maken. Dit wordt zichtbaar in de houding en uitstraling. Je leert tijdens het kickboksen om respect voor jezelf te hebben en voor anderen. De discipline en het doorzettingsvermogen van de jongere zullen door de training omhoog gaan. De weerbaarheidstraining is een uitlaatklep, het is de bedoeling dat de jongere hier zijn/haar energie in kwijt kan en meer rust ervaart in het dagelijkse leven.

Embrace The Future is gespecialiseerd in kleinschalige woonvoorzieningen. Er vindt geregeld overleg plaats met professionals. Wij werken met ervaren professionals maar zijn ook een erkend leerbedrijf. Onze collega’s volgen intervisie en doen geregeld cursussen om hun SKJ registratie te behouden. Dit omdat onze jongeren specialistische zorg en begeleiding behoeven. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk G.I. (gecertificeerde instellingen) en gemeenten. 

Door de ervaring die wij hebben binnen de jeugdzorg is ons opgevallen dat er dagelijks tientallen zo niet honderden jongeren in Noord-Holland in nood zijn. Dit omdat zij nergens lijken te ‘passen’. Door de verschillende achtergronden en contra-indicaties worden veel jongeren afgewezen op de vervolgplek die zij nodig hebben vanuit de instelling waar zij verblijven. Embrace the Future wil met de jongere kijken wat er mogelijk is. Onze slogan is dan ook ‘Het verleden kan je niet veranderen maar de toekomst wel.’