Beste aanmelder,

Als u een jongere wil aanmelden voor een plaatsing naar Embrace the Future, dan vragen wij u onderstaand formulier in te vullen. De aanmelding wordt door de gedragswetenschapper beoordeeld, waarna mogelijk aanvullende vragen op terug kunnen komen. Als de aanmelding geen voorafgaande contra indicaties bevat*, dan zal u een uitnodiging voor een intake gesprek krijgen. U kunt het ingevulde formulier terug sturen naar merel@embracethefuture.nu en naar info@embracethefuture.nu. Actuele verslagen en plannen mogen als bijlage toegevoegd worden.

* Bij Embrace zijn er een aantal contra indicaties waarbij het voor een jongere niet mogelijk is om geplaatst te worden. Het gaat hierbij om:

  • – Een licht verstandelijke beperking (IQ onder de 80).
  • – Zware psychiatrische problematiek
  • – Automutilatie
  • – Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • – Alcohol en/of drugsverslaving
  • – Verwikkeld in een justitieel conflict
  • – Agressieve gedragsproblematiek gericht op andere jongeren en/of begeleiders.
  • – Het niet hebben van een dagbesteding.