Als u een jongere wil aanmelden voor een plaatsing bij Embrace the Future, dan vragen wij u onderstaand formulier te downloaden en in te vullen. De aanmelding wordt door de gedragswetenschapper beoordeeld, waarna er mogelijk aanvullende vragen op terug kunnen komen. Als de aanmelding geen voorafgaande contra indicaties bevat*, dan zal u een uitnodiging voor een intake gesprek krijgen. U kunt het ingevulde formulier terug sturen naar het emailadres welke in het formulier is verwerkt.

Actuele verslagen en plannen mogen als bijlage toegevoegd worden.

Het aanmeld formulier is verwerkt in een word document. Graag alle velden invullen en het formulier als bijlage mailen naar het vermelde mailadres.

* Bij Embrace zijn er een aantal contra indicaties waarbij het voor een jongere niet mogelijk is om geplaatst te worden. Het gaat hierbij om:

  • Een licht verstandelijke beperking (IQ onder de 80).
  • Zware psychiatrische problematiek
  • Automutilatie
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Alcohol en/of drugsverslaving
  • Verwikkeld in een justitieel conflict
  • Agressieve gedragsproblematiek gericht op andere jongeren en/of begeleiders.
  • Het niet hebben van een dagbesteding.

Let op:

Nieuw aanmeldingen dienen verstuurd te worden naar aanmeldingen@embracethefuture.nl

Aanmeldingen die verstuurd worden naar een ander emailadres dan hierboven vermeld worden NIET in behandeling genomen.