Naast onze individuele bedrijven in de zorg hebben we besloten om onze krachten te bundelen en samen te gaan werken onder een nieuwe naam ‘Embrace the Future’. 

In Nederland zien we dat er de laatste jaren steeds meer jongeren en ouderen met verschillende culturele achtergronden met elkaar moeten samenleven. Dit kan heel goed gaan maar ook problemen met zich meebrengen. Wij willen de kinderen en jongeren meegeven dat wij ondanks verschillende achtergronden en etniciteiten streven naar veel dezelfde levensdoelen: veiligheid, liefde, respect en vriendschappen. Ook zijn wij erin gespecialiseerd om een huidige negatieve groepsdynamiek om te buigen naar een positieve groepsdynamiek. Waarin de kinderen en jongeren leren om goed met elkaar om te gaan.

Wij richten ons hierom voornamelijk op kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben maar die tussen wal en schip vallen door het huidige aanbod die er is. Op dit moment is de vraag naar een plaats waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen in een veilige leefomgeving erg groot. Wij bieden ze een plaats waar we ze de basisprincipes zoals; zelfstandig wonen, plannen en werken kunnen leren. Wat wij merken is dat kinderen en jongeren zich beter kunnen ontwikkelen, als ze in een omgeving komen waar ze begeleiding op maat krijgen. Wij gaan eerst in gesprek met de jongeren en bekijken wat de problematiek is en wat hun motivatie is. Gebaseerd daarop kunnen wij een geschikte woonruimte zoeken of creëren, waarin de jongere de begeleiding kan krijgen die hij/zij nodig heeft.

Wij hebben een groot netwerk die gespecialiseerd is in het helpen zoeken naar een dagbesteding en hebben enthousiaste medewerkers die creatieve workshops kunnen geven.  Al met al hebben we genoeg in huis om kinderen en jongeren verder op weg te helpen naar een gezonde toekomst, zodat ze op een positieve manier deel uit kunnen maken van onze samenleving. 

Lionel

Hallo, ik ben Lionel Austin, ik ben sinds 2008 werkzaam als pedagogisch werker in de zorg.

In mijn loopbaan heb ik meerdere projecten gedaan in samenwerking met onder andere; Stichting Dynamo in Amsterdam oost/watergraafsmeer. Ik heb daar verschillende workshops mogen geven zoals: Muziek workshops, sport en spel, weerbaarheidstrainingen, huiswerkbegeleiding en social media training en ik heb verschillende activiteiten mogen organiseren voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Daarnaast heb ik 2 jaar werkervaring opgedaan in Suriname; Hier heb ik gewerkt in een buitenschoolse opvang en in de jeugdgevangenis. Eenmaal teruggekomen in Nederland ben ik gaan werken bij het GVB, omdat ik er van hou om in contact te staan met mensen. Na 3 jaar heb ik besloten om weer de stap te maken naar de jeugdzorg, dit omdat ik daar meer plezier uithaal. In 2017 ben ik gaan zzp’en om meer ervaring op te doen in de verschillende sectoren binnen de jeugdzorg. Zo heb ik onder andere gewerkt voor; Stichting Parlan, Transferium, Intermetzo (jeugdgevangenis), Triversum, Lijn 5, Horizon, Parnassia (volwassen psychiatrie) en het Leger des Heils.

In 2018 heb ik samen met Romy ‘Embrace the Future’ opgericht. Dit omdat wij zagen dat er nog best wel wat te veranderen was binnen de jeugdzorg. Wij wilden af van de klinische settingen en wilde ons meer gaan richten op een huiselijke setting. Samen zijn wij een kleinschalige woonvoorziening gestart in Heerhugowaard. In deze woonsetting willen wij jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar de vaardigheden aanleren die ze nog missen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Inmiddels hebben wij 5 kleinschalige woonvoorzieningen in de gemeente HAL & BUCH en vangen wij ongeveer 38 jongeren op.

Romy

Hallo ik ben Romy, ik werk inmiddels 8 jaar binnen de zorg. De laatste 6 jaar heb ik mij vooral gericht op kinderen en jongeren. 

Ik heb gewerkt binnen Stichting Parlan, hierdoor heb ik verschillende kanten van de jeugdzorg mogen zien. Denk hierbij aan crisisgroepen, gesloten jeugdzorg, ondersteuning bij zelfstandig wonen en ambulante hulpverlening. 

Samen met Lionel hebben wij besloten om ons eigen bedrijf te starten zodat wij kinderen en jongeren volgens onze eigen visie kunnen begeleiden en coachen. Dit geeft mij ontzettend veel energie!

Ik wil mij richten op het ontwikkelen van kinderen en jongeren. In de huidige maatschappij wordt veel van hen gevraagd. Ik wil werken aan een positief zelfbeeld door middel van sport, spel en creatieve therapie.

Eerst richten wij ons vooral op scholen en het ambulante werk. Ik ben heel blij dat wij de keus hebben gemaakt om te kiezen voor een eigen locatie waar wij jongeren 24 uurs zorg kunnen aanbieden.

In de toekomst hoop ik dat Lionel en ik kleinschalige woonvoorzieningen kunnen openen. Zodat wij verschillende jongeren huisvesting kunnen bieden in het specialisme dat bij hun past.