E-mailadres

hr@embracethefuture.nl

Embrace The Future is in 2019 opgericht met als doel integrale zorg en begeleiding te bieden aan kinderen tot 18 jaar.

Onze oprichters merkten dat de laatste jaren steeds meer jongeren en ouderen met verschillende culturele achtergronden moeten samenleven. Hoewel dit vaak goed kan gaan, kan het ook voor problemen zorgen. Ons doel is om kinderen en jongeren met verschillende achtergronden te helpen begrijpen dat ze, ondanks hun verschillen, allemaal dezelfde levensdoelen delen: veiligheid, liefde, respect en vriendschappen.

Een van onze kernspecialiteiten is het omzetten van een negatieve groepsdynamiek in een positieve. Wij geloven dat kinderen en jongeren kunnen leren om goed met elkaar om te gaan, ongeacht hun culturele achtergrond. Door een ondersteunende en inclusieve omgeving te creëren, helpen we kinderen en jongeren sterke relaties op te bouwen op basis van wederzijds respect en begrip.

Bij Embrace The Future begrijpen we dat elk kind uniek is en geïndividualiseerde zorg en ondersteuning nodig heeft. Daarom bieden we een scala aan diensten, waaronder huisvesting, begeleiding en behandeling, allemaal afgestemd op de unieke behoeften van elk kind. We werken nauw samen met gezinnen, scholen en andere ondersteunende organisaties om ervoor te zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben om te slagen.

Ons uiteindelijke doel is om kinderen en jongeren te helpen de vaardigheden en kennis op te bouwen die ze nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Door hen de tools te bieden die ze nodig hebben om te slagen, geloven we dat we kunnen bijdragen aan een meer rechtvaardige en rechtvaardige samenleving, waar iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Bij Embrace The Future geloven we dat elk kind het verdient om verzorgd te worden op een alomvattende manier die aan al hun unieke behoeften voldoet.

Daarom hanteren we een holistische benadering van zorg, die een breed scala aan diensten omvat die zijn ontworpen om de fysieke, emotionele en educatieve behoeften van elk kind te ondersteunen.

Ons integrale zorgmodel is opgebouwd rond drie pijlers: huisvesting, begeleiding en behandeling. Door al deze gebieden aan te pakken, kunnen we kinderen de tools bieden die ze nodig hebben om te gedijen.

Over het algemeen is ons uitgebreide zorgmodel ontworpen om kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om op alle gebieden van hun leven te gedijen. Door tegemoet te komen aan de fysieke, emotionele en educatieve behoeften van elk kind, geloven we dat we hen kunnen helpen hun volledige potentieel te bereiken en een betere toekomst op te bouwen. We zijn trots op het werk dat we doen en we zijn toegewijd om hoogwaardige zorg en ondersteuning te blijven bieden aan kinderen in nood.