E-mailadres

hr@embracethefuture.nl

WLZ

Intern wonen

Soms valt het niet mee om zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met psychische problemen of verslavingsproblemen. Na je behandeling kan de stap groot zijn om weer zelfstandig te wonen. Wij bij Embrace the Future bieden zelfstandige studio’s en appartementen binnen een complex waar wel 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Jij krijgt hierbij de ondersteuning en begeleiding die wordt afgestemd op jou hulpvragen en doelen.

Beschermd Wonen biedt zorg aan mensen met ggz-problematiek, de LVB problematiek en mensen die te maken hebben gehad met (ernstige) verslavingsproblematiek. Onze bewoners verschillen in leeftijd, achtergrond en kenmerken. Je kunt denken aan mensen met autisme, mensen die intensieve begeleiding nodig hebben als gevolg van langdurige dak- of thuisloosheid of verslavingsproblematiek. Wij kijken naar de cliënt als individu. Iedereen heeft zijn eigen behoeften, wensen en doelen. Wij denken graag met de cliënt mee.

De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig of beschikbaar afhankelijk van de zorg die jij nodig hebt. Leven met een verslaving of psychische ziekte kan heel eenzaam zijn. Vaak is er sprake van (zelf)stigma’s zoals (on)uitgesproken reacties van de mensen om je heen. Dit heeft ernstige invloed op het kennen, benutten en waarderen van je eigen mogelijkheden in het dagelijks leven. Je hebt tijd nodig om te herstellen. Om ervaringen een plek te geven en te erkennen wanneer je kwetsbaar bent. De begeleiding helpt jou daarbij in deze woonvorm.

Ambulante thuisbegeleiding

Wanneer je wel in je eigen huis kunt wonen, maar je extra hulp nodig hebt om dit goed vorm te geven, bieden we ook individuele begeleiding thuis. Dit is bedoeld voor mensen met psychische problemen of die te maken hebben gehad met (ernstige) verslavingsproblematiek. Jij krijgt jou eigen team met maatschappelijk werkers die jou komen ondersteunen in je eigen huis.